CategoriesSTROKOVNI NASVETI IN ČLANKI

Aerosolna terapija z inhalatorjem

Aerosolna terapija je eden najpomembnejših načinov zdravljenja bolezni dihal. Te v mnogih državah predstavljajo velik delež vseh bolezni, hkrati pa so pogosto tudi vzrok za prezgodnjo smrt. Poglavitne prednosti aerosolne terapije so:

 1. Možnost doseganja dobrih rezultatov lokalnega zdravljenja, saj se pri aerosolni terapiji običajno uporabljajo zelo majhne količine zdravilnih učinkovin.
 2. Možnost zdravljenja tudi najbolj oddaljenih delov dihalnega sistema, kot so alveole (mešički), saj razpršeni delci zdravilnih učinkovin dosežejo vse dele dihal.
 3. Izogibanje neželenim učinkom, do katerih lahko pride pri ostalih načinih zdravljenja bolezni dihal.

Naštete prednosti aerosolne terapije zagotavljajo učinkovito pomoč pri zdravljenju bolezni dihal. K uspehu terapije največ prispeva pravilen vnos zdravilnih učinkovin v dihalne poti. Zdravljenje z aerosolno terapijo temelji na vnosu majhnih količin visoko koncentriranih zdravilnih učinkovin, zato je pomembno, da pri tem uporabljamo visokokakovostne inhalacijske pripomočke, ki jih priporočajo tudi zdravniki. Aerosolno terapijo priporočamo, ker je razširjen način zdravljenja bolezni dihal, v nekaterih primerih pa se uporablja tudi za zdravljenje ali lajšanje nekaterih drugih obolenj.

Običajno z aerosolno terapijo zdravimo:

 • infekcijske okužbe zgornjih in spodnjih dihal, kot na primer vnetje sinusov, vnetje nosne sluznice, vnetje ušes, bakterijski ali virusni bronhitis;
 • širok spekter bolezni, ki povzročajo težave z dihanjem, kot na primer: astma, kronični bronhitis, emfizem, bronhiestaza, bronhiolitis, pljučnica ter bolezni, ki jih povzročajo pneumocistis carinii in virusne okužbe.

Vnos proteinov (npr. insulina) skozi dihalne poti je lahko dobra alternativa za doseganje neposredne sistematične cirkulacije. Hkrati je takšen vnos zdravilnih učinkovin ugoden za bolnike, pri katerih je predvideno daljše obdobje zdravljenja. Razvoj novih molekul za zdravljenje astme, cistične fibroze in emfizema, interferonov za zdravljenje multiple skleroze in hepatitisa B in C ter razvoj kalcitonina za zdravljenje osteoporoze, znova obujajo zanimanje za aerosolne terapije. Poglavitni razlog za to tiči v enostavnem postopku zdravljenja s pomočjo inhalacij in prijaznosti takšne terapije do bolnika.

RESPIRATORNI SISTEM

Naš dihalni sistem sestavljajo zgornja in spodnja dihala.

Med zgornja dihala uvrščamo:

 • Nos
 • Žrelo
 • Grlo

Med spodnja dihala uvrščamo:

 • Sapnik
 • Bronhije
 • Bronhialne cevke
 • Alveole (mešičke)

Zrak vstopi v dihalni sistem skozi nos in usta. Zatem nadaljuje pot skozi žrelo in grlo, nato se dihalna pot razcepi na bronhija. Slednja se nato znova razcepita na razvejane bronhialne cevke, imenovane bronhiole. Zrak nato doseže alveole (mešičke), kjer poteka izmenjava med vdihanim kisikom in izdihanim ogljikovim dioksidom.

Naprej “Aerosolna terapija z inhalatorjem”

All search results
Add to cart